МФО 305299 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК

ПАТ ПРИВАТБАНК – МФО:305299

[en: PUBLIChNE AKTsIONERNE TOVARYSTVO KOMERTsIJNYJ BANK `PRYVATBANK`]

49094, вул.Набережна Перемоги, 50, Дніпропетровськ

[en: vul.Naberezhna Peremohy, 50, Dnipropetrovs’k ]

390437390511, 680514

14360570

Адреса ЕП НБУ:UCIH
Ід.СЕП:CCIH
Хост:UCIH
Дата реєстрації:1992-03-19
Дата внесення в довідник:1992-05-19

Переход на единый МФО ПриватБанка

С февраля 2020 в соответствии с решением Наблюдательного совета филиалы ПриватБанка постепенно переходят на единый МФО ПриватБанка 305299.

Корпоративным клиентам банка автоматически изменены реквизиты банковских счетов. Новые счета необходимо использовать с даты, указанной в таблице.

Новые счета будут доступны в «Приват24 для бизнеса» (меню «Настройки» –> «Мои реквизиты») после даты, указанной в таблице.

Название филиала Дата перехода на новый код МФО Новые счета будут доступны в Приват24 Конечная дата использования старых счетов Дата начала использования только новых счетов Конечная дата автоматического перенаправления платежей со «старых» на «новые» счета
Печерский филиал 15.08.2020 20.07.2020 14.08.2020 15.08.2020 02.11.2020
Черкасское ГРУ
Черниговское РУ
Кировоградское РУ 17.10.2020 14.09.2020 16.10.2020 17.10.2020 01.02.2021
Западное ГРУ
Криворожский филиал 20.02.2021 01.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 01.06.2021
Полтавское ГРУ
Кременчугский филиал
Киевское ГРУ
Филиал Расчетный центр 20.11.2021 18.10.2021 19.11.2021 20.11.2021 до 01.02.2022 ПриватБанк зачисляет на счет «Кредитовые суммы до выяснения» № UA083052990000037200828005080 и перечисляет средства с этого счета на ваши новые реквизиты не позднее следующего рабочего дня после их поступления
Ровенский филиал
Филиал Волынское ГРУ
Филиал Житомирское РУ

Преимущества работы под единым МФО

  • Ускорение обработки платежей
  • Повышение качества обслуживания благодаря оптимизации процессов

Этапы перехода на единый МФО

    1. Основные мероприятия будут осуществлены банком. Не нужно дополнительно посещать отделение или подписывать с банком какие-то документы.
    2. До указанной даты включительно банк одновременно будет открывать счета со «старым» МФО и с «новым» единым МФО.
    3. До изменения МФО клиенты указанных филиалов могут использовать в расчетах счета со старыми реквизитами.
    4. С момента перехода на единый МФО нужно использовать для расчетов счета с новыми реквизитами.

Обязательно проинформируйте партнеров о новых реквизитах и перезаключите с ними договоры до указанной даты. В «Приват24 для бизнеса» воспользуйтесь меню «Бухгалтерам» → «Электронный документооборот» (в новой версии «Приват24 для бизнеса» – меню «Электронный документооборот» в каталоге услуг), создайте документ «Дополнительное соглашение (в т. ч. изменение реквизитов)», подпишите его с помощью электронно-цифровой подписи и передайте контрагенту. Никаких личных встреч и дополнительных затрат времени. Если ваш контрагент не является клиентом ПриватБанка, то он получит документ на сайте https://docs.pb.ua (вход по ЭЦП). Вы можете в самом документе создать ссылку и передать контрагенту, чтобы он мог без авторизации открыть документ в интернет-браузере даже на смартфоне.

Назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”

Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
Банківська ліцензія 22 від 05.10.2011 номер бланка 00003

Перелік операцій ліцензії

1 залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб
відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків
умовного зберігання (ескроу)
2
1
розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого
імені, на власних умовах та на власний ризик
3
пункт 2 частини третьої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” із змінами, внесеними згідно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 23.03.2017 № 1983-VIII
1
Назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 29.07.2009 номер бланка 00370
Перелік операцій ліцензії
1Л Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб
Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

3Л Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій
формі.

Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

3Н Лізинг
Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та
документів

5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів
6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток
7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій
Дозвіл 22-3 від 21.09.2009
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в
касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
3 Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
5 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
6 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
7 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
8 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
9 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
10 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
12 Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках.
13 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
14 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
15 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
16 Інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
17 Емісія власних цінних паперів.
18 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
19 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).
20 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
21 Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
22 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
23 з інструментами грошового ринку.
24 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
25 з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
26 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
27 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
28 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Дозвіл 22-2 від 29.07.2009
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
12 Емісія власних цінних паперів.
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
16 Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Назва банку Закрите акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 04.12.2001 номер бланка 00006
Перелік операцій ліцензії
1Л Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб
Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

3Л Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій
формі.

Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

3Н Лізинг
Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та
документів

5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів
6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток
7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій
Дозвіл 22-2 від 29.07.2003
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
12 Емісія власних цінних паперів.
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
16 Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Дозвіл 22-1 від 04.12.2001
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
12 Емісія власних цінних паперів.
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Назва банку Закрите акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 10.10.2000 номер бланка 0001211
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
25 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 11.07.2000 номер бланка 0001163
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
25 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 16.12.1999 номер бланка 0001031
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
25 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50
Банківська ліцензія 22 від 19.08.1999 номер бланка 0000978
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а
Банківська ліцензія 22 від 11.03.1999 номер бланка 0000863
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
24 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а
Банківська ліцензія 22 від 23.06.1998 номер бланка 0000703
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
місцевих позабюджетних фондів. 7
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
13 Залучення депозитів фізичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України
15
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
19
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
23 Валютні операції на міжнародних ринках.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а
Банківська ліцензія 22 від 18.03.1998 номер бланка 0000475
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошової виручки власної клієнтури
3 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)
Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній
валюті України)
4
Проведення операцій по касовому виконанню державного/місцевого бюджету, в тому числі ведення бюджетних
рахунків клієнтів та рахунків державних/місцевих позабюджетних фондів за дорученням НБУ і Головного управління
Державного казначейства Міністерства фіна
5
6 Надання кредитів банкам
7 Надання кредитів юридичним особам
8 Надання кредитів фізичним особам
9 Факторинг
10 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
11 Залучення депозитів юридичних осіб
12 Залучення депозитів фізичних осіб
13 Отримання кредитів від банків
14 Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо)
15 Ведення валютних рахунків клієнтів
16 Неторговельні операції
17 Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками
19 Операції за міжнародними торговими розрахунками
20 Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку
21 Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України)
Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами
України)
22
23 Валютні операції на міжнародних грошових ринках
26 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
27 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів
28 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі
29 Придбання за власні кошти засобі виробництва для передачі їх в оренду (лізинг)
30 Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.
31 Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними
32 Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними
33 Надання консультаційних послуг
34 Відкриття філій банку на території України
35 Відкриття філій, представництв банку за межами України
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а
Банківська ліцензія 22 від 30.01.1997 номер бланка 0000224
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошової виручки власної клієнтури
3 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)
Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній
валюті України)
4
Проведення операцій по касовому виконанню державного/місцевого бюджету, в тому числі ведення бюджетних
рахунків клієнтів та рахунків державних/місцевих позабюджетних фондів за дорученням НБУ і Головного управління
Державного казначейства Міністерства фіна
5
6 Надання кредитів банкам
7 Надання кредитів юридичним особам
8 Надання кредитів фізичним особам
9 Факторинг
10 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
11 Залучення депозитів юридичних осіб
12 Залучення депозитів фізичних осіб
13 Отримання кредитів від банків
14 Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо)
15 Ведення валютних рахунків клієнтів
16 Неторговельні операції
17 Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками
19 Операції за міжнародними торговими розрахунками
20 Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку
21 Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України)
Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами
України)
22
23 Валютні операції на міжнародних грошових ринках
26 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
27 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів
28 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі
29 Придбання за власні кошти засобі виробництва для передачі їх в оренду (лізинг)
30 Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.
31 Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними
32 Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними
33 Надання консультаційних послуг
34 Відкриття філій банку на території України
35 Відкриття філій, представництв банку за межами України
Назва банку Комерційний банк “Приватбанк”
Номер банку (МФО) 305299
Код ЄДРПОУ 14360570
Адреса 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а
Банківська ліцензія 22 від 29.08.1996 номер бланка 0000050
Перелік операцій ліцензії
1 Касове обслуговування клієнтів
2 Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошової виручки власної клієнтури
3 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)
Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній
валюті України)
4
6 Надання кредитів банкам
7 Надання кредитів юридичним особам
8 Надання кредитів фізичним особам
9 Факторинг
10 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
11 Залучення депозитів юридичних осіб
12 Залучення депозитів фізичних осіб
13 Отримання кредитів від банків
14 Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо)
15 Ведення валютних рахунків клієнтів
16 Неторговельні операції
17 Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками
19 Операції за міжнародними торговими розрахунками
20 Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку
21 Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України)
Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами
України)
22
23 Валютні операції на міжнародних грошових ринках
26 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
27 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів
28 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі
29 Придбання за власні кошти засобі виробництва для передачі їх в оренду (лізинг)
30 Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.
31 Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними
32 Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними
33 Надання консультаційних послуг
34 Відкриття філій банку на території України
35 Відкриття філій, представництв банку за межами України

ІПН:

143605704021

Ліцензія НБУ:

№ 22 от 05.10.2011 г.

SWIFT код:

PBANUA2X

Rate article
Добавить отзыв